MUSIC

album-art

Title
Artist
Category
BPM
Duration
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • Screwed Up Productions ft. Amelie
    Vocal
    80
    2:27

VIDEOS

BIO

Amelie is a classically schooled musician in Viola and choir singing. She began practicing music at an early age and is much experienced in performing in a variety of ensemble constellations, such as quartets, orchestras, vocal groups and choirs.
Growing up she found that soul and r&b music were especially appealing to her and she became more and more interested in 
solo singing.

Amelie has a strong creative drive which, apart from the music, shows in her interest for visual design and video production.
She has a bachelors degree in Visual Communication from Malmö University and after having met Whales Ofili she became responsible for all visual material at Screwed Up Entertainment, including building and designing the website. Through their collaboration she was coached and produced by Ofili and she began recording r&b and afrobeat music in Swedish. 

She will be releasing her debut EP this year.

Amelie är en klassiskt skolad musiker i Viola och körsång. Hon började utöva musik i tidig ålder och är mycket erfaren av att uppträda i en mängd olika ensemblekonstellationer, såsom kvartetter, orkestrar, vokalgrupper och körer.
Under sin uppväxt fann hon att soul- och r&b-musik tilltalade henne särskilt mycket och hon blev mer och mer intresserad av solosång.

Amelie har en stark kreativ drivkraft som, förutom i musiken, visar sig i hennes intresse för visuell design och videoproduktion.
Hon har en kandidatexamen från Malmö universitet i visuell kommunikation och efter att ha träffat Whales Ofili blev hon ansvarig för allt visuellt material på
Screwed Up Entertainment, samt att bygga och designa hemsidan.
Genom deras samarbete coachades och producerades Amelie av Ofili och hon började spela in r&b och afrobeat musik på svenska. 

Hon kommer att släppa sin debut-EP i år.

Copyright © 2024 Screwed Up Entertainment

Scroll to Top